O nás

 

Specializujeme se na tvorbu dokumentace a poskytování odborně-poradenských služeb v oblastech které kontroluje stát prostřednictvím dozorových státních orgánů.Pomáháme našim klientům, podnikatelům, plnit zákonem uložené požadavky.

.

Jedná se zejména o činnosti které kontroluje :

  • Státní ústav inspekce práce - SÚIP (kontroluje dodržování povinností plynoucí z  pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně při práci)

  • Oblastní inspektorát práce - OIP  (kontroluje dodržování předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při zaměstnání)
  • Státní úřad pro kontrolu léčiv - SÚKL (kontroluje práce s léčivy, evidence, dokumentace)
  • Krajská hygienická stanice - KHS  (kontroluje dodržování hygienických norem a předpisů)
  • Státní požární dozor - SPD  (kontroluje plnění předpisů a norem o požární ochraně)

...

...

Preferujeme individuální přístup

  • Respektujeme potřeby a požadavky každého zákazníka

  • Poskytované služby řeší komplexně tuto problematiku, předcházíme tím postihům ze strany státních dozorových orgánů 

  • Spolupracujeme s dalšími odborníky (revizní technici elektro, technici hasicích přístrojů, technici zdravotního zařízení, ...)


Menu


Kontakt:

BOZPmanager.CZ

Mobil: 603 205 974

E-mail: info@bozpmanager.cz   

www.bozpmanager.cz