Bezpečnost práce a ochrana zdraví (BOZP)

ZAJISTÍME PRO VÁS:

 • zhotovení dokumentace BOZP nebo její aktualizaci
 • identifikacI pracovních rizik, jejich analýzu a vyhodnocení
 • zavedeme systém práce s osobními ochrannými pracovní prostředky (OOPP)
 • účastníme se šetření pracovních úrazů (PÚ)
 • zpracování místního provozně bezpečnostního řádu
 • školení zaměstnanců 
 • roční prověrky bezpečnosti práce a požární ochrany
 • pravidelné hodnocení rizikových činností 
 • poradenství při zajišťování revizí a závodní preventivní péče
 • začlenění BOZP od integrovaného systému řízení (ISŘ) ve firmě
 • nastavení procesů BOZP dle normy ISO 9001 a OHSAS 18001 
 • a další

DOKUMENTACI BOZP je povinen vést každý podnikatel a zaměstnavatel.      

Absence těchto dokumentů je příčinou udělování vysokých pokut a sankcích, v extrémních případech i zákazem činnosti. Zaměstnavatel je dále povinen dokumentaci pravidelně aktualizovat, udržovat v perfektním stavu a mít připravenou na kontrolu.


Menu


Kontakt:

BOZPmanager.CZ

Mobil: 603 205 974

E-mail: info@bozpmanager.cz   

www.bozpmanager.cz