Požární ochrana (PO)

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (OSVČ) musí plnit povinnosti na úseku požární ochrany (PO)         ve všech prostorách kde provozují podnikatelskou činnost.

ZAJISTÍME PRO VÁS:

 • zhotovení a aktualizaci dokumentace požární ochrany
 • začlenění do kategore požárního nebezpečí
 • organizaci a provádění školení PO a odborné přípravy požárních hlídek
 • požární evakuační plán
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační řád
 • účast při kontrole SPD
 • požární bezpečnost technických zařízení
 • únikové cesty
 • podmínky požární bezpečnosti při svařování
 • požární značení
 • činnosti osoby odborné způsobilé (OZO)
 • a další

Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán.                       U podnikajících fyzických osob (OSVČ) tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. 


Menu


Kontakt:

BOZPmanager.CZ

Mobil: 603 205 974

E-mail: info@bozpmanager.cz   

www.bozpmanager.cz