O nás

Poskytujeme odborné poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (BOZP) a v oblastí požární ochrany (PO) právnickým a fyzickým osobám.

Zpracujeme klientovi dokumentaci BOZP a PO. Nastavíme procesy, které požaduje Zákoník práce a navazující zákony a vyhlášky. Poskytneme online poradenství a nepřetržitý servis. Zajistíme potřebná školení a vzdělávání zaměstnanců.

  • B ojujeme za vás s nadměrnou administrativou, zhotovíme a pravidelně aktualizujeme dokumentaci BOZP a PO, ručíme za její obsah
  • O chraňujeme vás před postihy ze strany státního dozoru, účastníme se jejich kontrol (KHS, HZS, SUIP)
  • Z ajistíme součinnost s revizními techniky (elektrické, tlakové a plynové zařízení), povinné školení zaměstnanců, roční prověrky bezpečnosti práce a preventivní požární prohlídky pracoviště  
  • P omáháme a radíme v otázkách BOZP a PO, evidujeme pracovní rizika a navrhujeme opatření jak je snížit

Respektujeme potřeby firem. Přínášíme úsporu času, který by jinak museli věnovat BOZP a PO. Pomáháme zlepšovat pracovní prostředí na pracovištích.

Díky nám se můžete v klidu věnovat vašemu podnikání.