BOZP

Zajistíme pro Vás:

  • zhotovení dokumentace BOZP a její pravidelnou aktualizaci v souladu s platnou legislativou
  • vyhodnocení pracovních rizik na pracovištích, provedení kategorizaci prací
  • zavedení evidence osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
  • evidenci a šetření pracovních úrazů (PÚ)
  • školení řadových zaměstnanců, vedoucích pracovníků
  • povinné roční prověrky BOZP
  • nastavení procesů BOZP v souladu s ISO 9001 a OHSAS 18001 

Dokumentace BOZP je povinná pro každého podnikatele a zaměstnavatele. 
Absence dokumentace je častým důvodem k zahájení správního řízení ze strany kontrolního orgánu.