BOZP

Zajistíme pro Vás:

  • zhotovení dokumentace BOZP a její pravidelnou aktualizaci v souladu s platnou legislativou

  • vyhodnocení pracovních rizik na pracovištích, provedení kategorizaci prací

  • zavedení evidence osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

  • evidenci a šetření pracovních úrazů (PÚ)

  • školení řadových zaměstnanců, vedoucích pracovníků

  • povinné roční prověrky BOZP

  • nastavení procesů BOZP v souladu s ISO 9001 a OHSAS 18001 

DokumentaceI BOZP je povinná pro každého podnikatele a zaměstnavatele. 

Chybějící dokumentace je důvodem k udělení sankce ze strany kontrolních orgánů.