Naše služby

 

Nabízíme zaměstnavatelům služby odborně způsobilé osoby v oblastíi bezpečnosti a ochrany pracovníků (BOZP) a v oblasti požární ochrany (PO).

  • dokumentaci BOZP a požární ochrany zhotovíme na míru a pravidelně aktualizujeme  
  • vytvoříme lhnůtník kontrol a revizí technických zařízení, spolupracujeme s firmami provádějící servis, hlídáme dodržování lhůt
  • poskytujeme on-line servis a nepřetržité poradenství 
  • na požádání se účastníme kontrol ze strany státního dozoru (KHS, HZS, SUIP, živnostenský odbor)
  • provádíme školení pracovníků, vedoucích pracovníků, řidičů služebních vozů, členů preventivních požárních hlídek, požárních preventistů...