Požární ochrana (PO)

Zajistíme pro Vás:

  • zhotovení dokumentace požární ochrany,
  • začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
  • nastavení organizace zabezpečení požární ochrany ve firmě
  • vytvoření požárních řádů pro jednotlivé provozy a technické místnosti
  • zhotovení operativní karty (DZP) a její aktualizaci
  • tvorba požárních poplachových směrnic, evakuačních plánů
  • školení zaměstnanců, členů preventivních požárních hlídek, požárního preventisty.
  • účastníme se kontrol HSZ

U právnických osob za plnění povinností v oblasti požární ochrany odpovídá statutární orgán. U podnikajících fyzických osob (tzv. OSVČ) tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce.