Požární ochrana (PO)

Zajistíme pro Vás:

  • Vytvoření dokumentace o začlenění do kategorie činností dle požárního nebezpečí

  • Nastavení organizace zabezpečení požární ochrany ve firmě

  • Vytvoření požárních řádů pro jednotlivé provozu a technické místnosti

  • Zhotovení operativní karty (DZP) a její aktualizace 

  • Tvorba poplachových směrnic, evakuačních plánů

  • Školení zaměstnanců, preventivních požárních hlídek, preventisty.

  • Účast na kontrolách Státního požárního dozoru

 

U právnických osob za plnění povinností v oblasti požární ochrany odpovídá statutární orgán. U podnikajících fyzických osob (tzv. OSVČ) tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce.